Kişisel web sayfama hoşgeldiniz

Ahmet Çevik kimdir?
2014’te Leeds Üniversitesi’nin Matematik Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 2015-2016 akademik yılında University of California Berkeley’de doktora sonrası ziyaretçi araştırmacı olarak Matematik Bölümü’nde bulundu. 2015’ten beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nde, Matematik Bölümü’nde ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çeşitli dersler vermeye devam etmekte, Ocak 2018’den beri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 2020 yılında mantık ve matematiğin temelleri üzerine Matematik bilim dalında Doçentlik ünvanını almıştır. Araştırma alanları

  • Matematiksel mantık, hesaplanabilirlik kuramı (çözülemezliğin dereceleri, Cantor uzayının hesaplanabilir kapalı altkümeleri)
  • Teorik bilgisayar bilimi
  • Mantık ve matematik felsefesi