Kişisel web sayfama hoşgeldiniz

Ahmet Çevik kimdir?
2014’te Leeds Üniversitesi’nin Matematik Bölümünde doktorasını tamamladı. 2015-2016 akademik yılında University of California Berkeley’de doktora sonrası araştırmacı olarak Matematik Bölümünde bulundu. 2019 yılı Yaz aylarında University of California Los Angeles’da araştırmaları için ziyaretçi olarak bulundu. 2015’ten beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Felsefe Bölümünde, Matematik Bölümünde ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çeşitli dersler vermeye devam etmekte, Ocak 2018’den beri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 2020 yılında mantık ve matematiğin temelleri üzerine Matematik bilim dalında Doçentlik ünvanını almıştır. Araştırma alanları:

  • Matematiksel mantık, hesaplanabilirlik kuramı (çözülemezliğin dereceleri, Cantor uzayının hesaplanabilir kapalı altkümeleri)
  • Mantık ve matematik felsefesi
  • Teorik bilgisayar bilimi